landschaps+stedelijke architectuur

 

work in progress

Bevrijdingsmuseum Groesbeek Landschappelijke Inpassing & Ontwerp Buitenruimte

 

 

ELYPS Landschap + Stedelijk Ontwerp (ELYPS)  is door het Bevrijdingsmuseum  gevraagd om advies en ontwerp voor de buitenruimte.  Directe aanleiding zijn de ver gevorderde plannen voor vervangende nieuwbouw achter de bestaande bebouwing.   De landschappelijke inpassing van de nieuwbouw alswel de inrichting van het overige terrein -gedeeltelijk nog vrij te komen na sloop van de oude bebouwing- zijn het onderwerp van voornoemde vraag.

Het bevrijdingsmuseum heeft het architectenbureau Zwart & Jansma opdracht verstrekt een nieuw gebouw voor het museum te ontwerpen.  Dit gebouw, met een ellipsvormige plattegrond en een koepelvormige constructie en maximale hoogte van circa 12 meter boven maaiveld, zal een duidelijk object in het landschap vormen.  Door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit is dan ook aangegeven dat een goede landschappelijke inpassing zwaar zal wegen .

 

Het nieuwe gebouw wordt achter het bestaande museum geplaatst en het museum blijft tijdens de bouw open.   Deze  fasegewijze bouw biedt kansen en bedreigingen, waarvoor in het ontwerp aandacht is.

 

 

 

opdrachtgever: Bevrijdingsmuseum Groesbeek

ontwerp: 2018

uitvoering: 2019

 

i.s.m. Zwart & Jansma Architecten