landschaps+stedelijke architectuur

 

esplanade, de groene mozaïek

 

 

 

 

 

 

De groene mozaïek:

De Esplanade vormt een duidelijk contrast  met de strenge blokkenstructuur van de wijk Square Mile. Hier komen een aantal solitaire gebouwen met verschillende vorm en hoogte op een gezamenlijk parkeerdek te staan. De privé eigendomsgrenzen van de 5 kavels worden op pleinniveau niet zichtbaar. De samenhangende vormgeving van het plein biedt een rustgevend en groen kader voor expressieve architectuur. Bij elk gebouw bestaat de mogelijkheid om een eigen terras aan het plein in te richten aansluitend bij de functie van het gebouw. De mozaïek bouwt zich laagsgewijs op tot een samenhangend totaalbeeld. Vlakken met geelbruine granieten tegels van verschillend formaat en bestratingsrichting vormen de basis. De lijnafwatering geeft de breuklijnen tussen de verschillende verhardingsvlakken aan. In de lijnafwatering geintreerede lichtlijnen verlenen het plein avonds een heel eigen sfeer. Plantenbakken van verschillende afmeting en hoogte maken van de Esplanade een groene oase in de hoofdstedelijke omgeving. In de plantenbakken geïntegreerde banken nodigen uit tot verblijf. Langs de doorgaande voetgangersroute bij het centrale Driehoeksplein komt een groot zitelement te staan. Dat maakt het Driehoeksplein tot ontmoetingsplek voor de buurt.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

ontwerp; openbaar plein op 4 parkeergaragedaken

opdrachtgevers: Agora, Luxemburg

omvang: 0,9 ha

ontwerp: 2012-2014

uitvoering: 2016-2020