landschaps+stedelijke architectuur

 

hart van Grave inpassing nieuwbouw in historisch weefsel

 

 

 

 

 

opdrachtgevers: gemeente Grave, VDH, CREPAIN BINST

herontwikkeling terrein oude gemeentehuis

ontwerp: 2010-2013,

uitvoering 2012-2014

 

 

In het centrum van het kleine vestigstadje Grave ontstaat ter plekke van het oude gemeentehuis een nieuwe inbreiding. De nieuwbouw kent een zekere schaalsprong, reden waarom voor  het nieuwe appartementscomplex met commerciële ruimten aansluiting gezocht is bij de historische omgeving.

Het profiel van de Hoofdwagt en de Hoofschestraat worden versmald, wat de mogelijkheid geeft om de trottoirs breder te maken, nodig voor werking de commerciële ruimten. De bestrating sluit aan op de oude klinker bestrating van de omgeving.

De oude klokkentoren van het gemeentehuis wordt gehandhaafd en  rondom de toren is een openbaar plein gecreëerd.  Hier komen zowel privéterrassen van de woningen aan het plein te liggen als ook een openbaar terras voor de toekomstige bakkerij.

Op de eerste verdieping komen twee daktuinen te liggen.  Het ontwerp houdt rekening met een onderscheid tussen privéterrassen en de meer openbare gedeelten van de daktuinen.  Materiaalgebruik voornamelijk hout en hardsteen.

 

 

 

 

.