landschaps+stedelijke architectuur

 

Quartier Hollerich, Luxembourg Stad Hoogstedelijke herontwikkeling woon- en kantorengebied in de stad Luxemburg

 

 

 

 

 

opdrachtgevers: GIE Hollerich (Landewyck, Paul Würth)

inbreiding 25 ha

ontwerp: 2014-2018

uitvoering: 2018-2025

 

i.s.m. BFF architecten, AS+P

 

 

 

 

Deze grootschalige hoogstedelijke herontwikkeling zijn we in het voorjaar van 2014 mee gestart. De locatie is gelegen nabij een station van de hoge snelheidspoorlijn.  Het te realiseren programma bestaat zowel uit wonen als kantoren, inpassing trambaan, park.   Opgaven zijn ontwerp buitenruimten, waterretentie, stedenbouw. De locatie is tot op heden in gebruik als productiefaciliteit van de opdrachtgever en (gedeeltelijk) als bestaand privé-park.

 

 

 

.