landschaps+stedelijke architectuur

 

ontwerp woonwijk Merenveld

Nederweert

 

 

 

plaats:voormalige zwembadterrein, Budschop

grootte: 4.5 ha /ca 140 woningen

opdrachtgever: Gemeente Nederweert i.s.m Synchroon Ontwikkelaars

ontwerp: 2008-2010

 

 

 

 

De bestaande windsingel rondom het voormalige buitenbad en de solitaire bomen op de voormalige ligweide bepalen in grote mate de indeling van de nieuwe wijk.

De windsingel wordt opgenomen in de middenberm van de hoofdont-

sluiting. De beplanting van de singel wordt uitgekapt. De grote meerstammige bomen geven de nieuwe wijk direct een eigen karakter en zorgen voor  een “volwassen uitstraling” van de verder jonge wijk. De nieuwe beplanting in vorm van brede groensingels sluiten aan bij het karakter van de bestaande groensingel.

Door de keuze voor vrijstaande woningen op grote kavel kunnen de bestaande solitair bomen worden meegenomen in het nieuwe plan.

De groenzone aan de westkant van de wijk tussen wijk en kanaal wordt met simpele middelen (grondverzet) omgevormd tot retentie-voorziening. Twee vijvers met permanente waterstand zorgen voor een accent bij de groene ingangen naar de wijk.  De wasbordstructuur van de retentie-voorziening vormt in natte en in droge tijden een uitnodigende structuur voor sport en spel.

De trottoirs zijn smal gehouden om het groene landelijk karakter van de wijk nog eens te benadrukken. In het hofje in het midden van de wijk komt een speelplein voor kleine kinderen te liggen. Het groene pleintje heeft tevens een retentie-functie

 

.