landschaps+stedelijke architectuur

 

Museum voor moderne kunst Arnhem MMKA

 

 

 

Het museum ligt in een on-Nederlandse setting bovenaan de stuwwal met een weids uitzicht over de Rijn en uiterwaarden. Vanaf de provinciale weg beneden is het museum echter niet te zien en ook niet toegankelijk.

De opdrachtgever wil in het kader van de ingrijpende renovatie van het museumgebouw ook een ontsluiting van beneden realiseren. Door deze ontsluiting ontstaat een verbinding tussen het museum en de academie voor beeldende kunst zodat tijdens de modebiënnale de bezoekers gemakkelijk van locatie naar locatie kunnen gaan. Er zijn bestaande hellingbanen en trappen aanwezig, maar deze verkeren door wortelopdruk en erosie in zeer slechte staat en het tracé loopt via de achterkant van het museum. Om deze redenen hebben wij gekozen voor een nieuw tracé en een op palen gefundeerde trap in plaats van hellingbanen. In het midden van de helling vlijt zich de cortenstalen trap omhoog, zich voegend naar het natuurlijke landschap en het waardevolle bomenbestand. De trap volgt de hoogteverschillen op de voet en wordt hiermee onderdeel van het landschap i.p.v. een element op het landschap

De beeldentuin is ontworpen als tentoonstellingsruimte, waar elk beeld zijn speciaal ontworpen plek heeft. Het nieuwe ontwerp voor de tuin introduceert meerdere ruimtes met verschillend karakter waarin de beelden geplaats kunnen worden, zonder de openheid van het geheel te verstoren.

De sfeer sluit aan bij het thema van de beeldencollectie van het museum.

 

 

opdrachtgever: museum moderne kunst Arnhem (MMKA)

ontwerp: 2007 nominatie Nationale Staalprijs

uitvoering: 2008