landschaps+stedelijke architectuur

 

regenwaterretentietrap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontwerp: inrichting buitenruimte, ontwerp elementen

opdrachtgever: Agora, Luxemburg

omvang: 38 ha

ontwerp: 2009-2014

uitvoering: 2014-2015

 

 

Het regenwater van het woongebied Belval Nord en de omliggende deelgebieden van de nieuwe stad wordt afgeleid naar een retentietrap. Houten stuwen vertragen de waterafloop tijdens buien naar de lager liggende beek. Langs de retentietrap komt een voetgangers en fiets-promenade te liggen die alle deelgebieden van het terrein met elkaar verbindt.  Houten vlonderbruggen verbinden de promenade met het woonkwartier.