landschaps+stedelijke architectuur

 

herinrichting centrale weg/centrum Zeddam

 

 

 

 

 

 

 

 

ontwerp: visie, VO, DO inrichting buitenruimte, volgens het natuurlijk sturen, shared space principe

opdrachtgever: gemeente Montferland

omvang: 25.122 m2

ontwerp: 2010-2011

uitvoering: 2013

 

 

voorbeeldproject natuurlijk sturen volgens ROVG Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland

Na de bouw van een rondweg om Zeddam ontstond de noodzaak om de voormalige doorgaande route aan te passen.

De ‘s-Heerenbergseweg en Kilderseweg in Zeddam worden volledig heringericht. In goede afstemming met alle interne disciplines van de gemeente en in nauwe samenwerking met de dorpsraad en de ondernemersvereniging Zeddam-Braamt, is een integraal ontwerp voor de herinrichting van de ondergrondse en bovengrondse ruimte tot stand gekomen.

Er is niet alleen gekeken naar de herinrichting van beide wegen. Aangrenzende kansen zoals de opwaardering van de Padevoortse Allee, de vormgeving van het nieuwe centrum, het zicht op de Montferlandse bossen, de entree naar de begraafplaats en het verscholen park zijn mede ingericht.

Het karakter van het voorheen zo karakteristieke Zeddam worden teruggebracht.

In het ontwerp zijn de principes “natuurlijk sturen” en “shared space” (gedeeld ruimtegebruik) toegepast. De omgeving en de inrichting van de weg gaan de snelheid en het gedrag van de weggebruiker bepalen. De openbare ruimte wordt niet langer als verkeersader gezien maar als verblijfsruimte waardoor er meer ruimte is voor langzaam verkeer. Zeddam is de eerste kern in de Achterhoek welke verkeersbordvrij wordt ingericht. Alle kruispunten worden gelijkwaardig. Er worden alleen komborden geplaatst.